Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

11 Jul 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Bruneel Filip
Functie : sm
Lichting : 1976
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : turnout
Kazerne : knesselare
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : steun compangie peleton mortie
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1976
Maand afzwaai (demob) : oktober 1976
Aantal maanden dienst : 9

info over Bruneel Filip :

peleton mortier 4duim 2


:filip bruneel


Bruneel Filip heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35600653 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info