Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

11 Jul 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (KRO) Soetaert Lieven
Functie : Aalmoezenier / Aumônier
Lichting : 1985
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Leopoldskazerne Gent / Kon. Mil. School Brussel
Kazerne : Brand / Hitfeld
Garnizoen (stad) : Aken
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : september 1985
Maand afzwaai (demob) : oktober 1986
Aantal maanden dienst : 14

info over Soetaert Lieven :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35633653 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info