Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

21 Feb 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Van Schil Marc
Functie :
Lichting : 1980
Eenheid :
Opleidingscentrum : Chauffeur
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Heverlee
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) :
Maand afzwaai (demob) :
Aantal maanden dienst : 1

info over Van Schil Marc :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35700753 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info