Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Hex Jos
Functie :
Lichting : 1978
Eenheid : luchtmacht
Opleidingscentrum : koksijde
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Kleine Brogel
Companie :
Divisie : 10JBW
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1979
Maand afzwaai (demob) : september 1979
Aantal maanden dienst : -1

info over Hex Jos :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35911953 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info