Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Aelbrecht Guillaume
Functie : Rp
Lichting : 1976
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne : Passendaele
Garnizoen (stad) : Westhoven
Companie : Staf cie 206
Divisie : 1e Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : augustus 1976
Maand afzwaai (demob) : maart 1977
Aantal maanden dienst : 8

info over Aelbrecht Guillaume :Aelbrecht Guillaume heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35933953 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info