Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

22 Jun 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) De Vos Adriaan
Functie : sm
Lichting : 1967
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : tunhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Turnhout
Companie :
Divisie : bat bevrijding B cie
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1967
Maand afzwaai (demob) : april 1968
Aantal maanden dienst : 13

info over De Vos Adriaan :

na mijn oplijding werd ik tewerkgesteld in de keuken


De Vos Adriaan heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst jij jouw e-mail te bevestigen , druk hier

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info