Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

22 Jun 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Vrijsen Geert
Functie : Soldaat
Lichting : 1987
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne : Passendaelen
Garnizoen (stad) : Westhoven
Companie : 3de compagnie
Divisie : 1e Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : december 1987
Maand afzwaai (demob) : september 1988
Aantal maanden dienst : 10

info over Vrijsen Geert :

Vanaf april 1988 vaste dienst mess en club onder officieren als garcon.contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info