Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

22 Jun 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Creyelman Nico
Functie : Luchtfussielier
Lichting : 1993
Eenheid : luchtmacht
Opleidingscentrum : Basis koksijde
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Koksijde
Companie :
Divisie : 40ste smaldeel
Maand binnengekomen (opleiding) : augustus 1993
Maand afzwaai (demob) : augustus
Aantal maanden dienst : -23915

info over Creyelman Nico :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info