Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Mario Geurts
Functie : Stormfuselier
Lichting : 1987
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Kapellen
Kazerne : Steenstraete
Garnizoen (stad) : Soest
Companie :
Divisie : zou het niet meer wqeten
Maand binnengekomen (opleiding) : oktober 1987
Maand afzwaai (demob) : juni 1988
Aantal maanden dienst : 9

info over Mario Geurts :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info