Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Stappers Andre
Functie : Mekanieker amx
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne : Kneselare
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : A
Divisie : 1Cy
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1973
Maand afzwaai (demob) : december 1973
Aantal maanden dienst : 12

info over Stappers Andre :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info