Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Koenraad Hotterbeex
Functie : stormfuselier MAG bevoorrader
Lichting : 1988
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Kapellen
Kazerne : Lt Gen Piron
Garnizoen (stad) : Leopoldsburg
Companie : A compagnie
Divisie : Bataljon Bevrijding
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1988
Maand afzwaai (demob) : mei 1989
Aantal maanden dienst : 12

info over Koenraad Hotterbeex :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info