Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Schwagten Willy
Functie : stormfuselier/amx chauffeur
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : 1 week turnhout dan spich
Kazerne : knesselaere
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : C-cie
Divisie : 1Cy
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1973
Maand afzwaai (demob) : maart 1974
Aantal maanden dienst : 12

info over Schwagten Willy :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info