Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

19 Sep 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Johan Vandeportaele
Functie : Vopo veiligheidsfuselier
Lichting : 1975
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Werl
Companie : Nieuwpoort
Divisie : 14A
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1976
Maand afzwaai (demob) : september 1976
Aantal maanden dienst : 9

info over Johan Vandeportaele :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info