Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

19 Sep 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Rony Schollaert
Functie : Sergeant
Lichting : 1963
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Vilvoorde
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Evere
Companie :
Divisie : 121 Cie TTr
Maand binnengekomen (opleiding) : augustus H
Maand afzwaai (demob) : oktober J
Aantal maanden dienst : 3

info over Rony Schollaert :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info