Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

19 Sep 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Karl De Dobbelaere
Functie :
Lichting : 1989
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum :
Kazerne : Lagland
Garnizoen (stad) : Arlon
Companie :
Divisie : 5 lanciers
Maand binnengekomen (opleiding) : september 1989
Maand afzwaai (demob) : september
Aantal maanden dienst : -23867

info over Karl De Dobbelaere :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info