Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

19 Sep 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Eric Van Den Eynden
Functie : WM-KROO
Lichting : 1990
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Veldartillerieschool Brasschaat
Kazerne : Kwartier Cortemarck
Garnizoen (stad) : Buren
Companie : Batterij Spec Mun
Divisie : 13A
Maand binnengekomen (opleiding) : oktober 1990
Maand afzwaai (demob) : juli 1991
Aantal maanden dienst : 10

info over Eric Van Den Eynden :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info