Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

16 Aug 2022


Belgische driekleur

Naam : andere Soetaert Rudy
Functie :
Lichting : 1981
Eenheid : medische dienst
Opleidingscentrum :
Kazerne : kwartier adam
Garnizoen (stad) : Soest
Companie :
Divisie : 1 Cie Ambulance
Maand binnengekomen (opleiding) : september 1981
Maand afzwaai (demob) : januari 1987
Aantal maanden dienst : 65

info over Soetaert Rudy :Soetaert Rudy heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst jij jouw e-mail te bevestigen , druk hier

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info