Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam :
Functie :
Lichting :
Eenheid :
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) :
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) :
Maand afzwaai (demob) :
Aantal maanden dienst : 1

info over :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info