Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Balduyck Marnix
Functie : milicien
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : spich
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : 201
Divisie : 1Cy
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1973
Maand afzwaai (demob) : december 1973
Aantal maanden dienst : 12

info over Balduyck Marnix :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info