Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Neirinck Jean-françois
Functie :
Lichting : 1983
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardsijde
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Lombarsijde (Westend
Companie :
Divisie : 14A
Maand binnengekomen (opleiding) : 1983
Maand afzwaai (demob) : 1984
Aantal maanden dienst : 13

info over Neirinck Jean-françois :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info