Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jul 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Filip Raes
Functie : Chauffeur
Lichting : 1985
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Hervelee
Kazerne : Rumbeke
Garnizoen (stad) : Soest
Companie : St &Dst
Divisie : 5 linie
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1985
Maand afzwaai (demob) : augustus 1985
Aantal maanden dienst : 8

info over Filip Raes :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info