Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jul 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Verbeke Thierry
Functie : s m
Lichting : 1980
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Leopoldsburg
Kazerne : steenstraete
Garnizoen (stad) : Soest
Companie : 3 cie
Divisie : 1eGrenadiers
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1980
Maand afzwaai (demob) : januari 1981
Aantal maanden dienst : 8

info over Verbeke Thierry :

CQMScontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info