Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

29 Nov 2023


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Marc Jacobs
Functie : KROO
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Infanterieschool
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Arlon
Companie :
Divisie : 10L infanterieschool
Maand binnengekomen (opleiding) : juli 1973
Maand afzwaai (demob) : juni 1974
Aantal maanden dienst : 12

info over Marc Jacobs :

van Arlon naar Soest 1ste Grenadiers 3de compagniecontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info