Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

29 Nov 2023


Belgische driekleur

Naam : Guy Herremans
Functie : Korporaal
Lichting :
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Soest
Companie :
Divisie : 1eGrenadiers
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1976
Maand afzwaai (demob) : januari
Aantal maanden dienst : -23711

info over Guy Herremans :

Denk 1975 1976 1977


Guy Herremans heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst jij jouw e-mail te bevestigen , druk hier

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info