Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

29 Nov 2023


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Serge Verheeken
Functie :
Lichting : 1983
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Peutie
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Merzbruck
Companie :
Divisie : 18 de Lichte Vliegwezen
Maand binnengekomen (opleiding) : maart 1983
Maand afzwaai (demob) : oktober 1983
Aantal maanden dienst : 8

info over Serge Verheeken :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info