Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jul 2024


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Luc Verkuringen
Functie : Brancardier
Lichting : 1976
Eenheid : medische dienst
Opleidingscentrum : Gent
Kazerne : Leopoold
Garnizoen (stad) : Gent
Companie : Staff & Diensten
Divisie : 2e lanciers
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1976
Maand afzwaai (demob) : februari 1977
Aantal maanden dienst : 11

info over Luc Verkuringen :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info