Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2024


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Jef Hadermann
Functie : wachtmeester
Lichting : 1980
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardzijde
Kazerne : ??
Garnizoen (stad) : Essentho
Companie : charlie batterij
Divisie : 62A
Maand binnengekomen (opleiding) : december 1980
Maand afzwaai (demob) : juli 1981
Aantal maanden dienst : 8

info over Jef Hadermann :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info