Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jul 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Lievens Patrick
Functie : Chauffeur
Lichting : 1981
Eenheid : luchtmacht
Opleidingscentrum : Koksijde
Kazerne : Charles Ramon
Garnizoen (stad) : Bevekom
Companie :
Divisie : zou het niet meer wqeten
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1981
Maand afzwaai (demob) : november 1981
Aantal maanden dienst : 6

info over Lievens Patrick :

Afgekeurd door ongeval tijdens legerdienstcontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info